فری بت بلک جک - اوولوشن

"فری بت بلک جک"  یک نمونه از بازی "بلک جک" است که شرط های رایگان "Double Down" دبل داون و "Split" اسپلیت انتخاب شده را ارائه می دهد. برد در بازی بلک جک با رسیدن به جمع کارت های بالا تر از کارت های دیلر حاصل می شود، در صورتی که از عدد 21 بیشتر نشود.

بهترین دست در بازی بلک جک زمانی حاصل می شود که جمع دو کارت شما، 21 شود.

+ نکات بازی:
- با 8 دست ورق بازی می شود
- دیلر همیشه روی عدد 17 می ایستد
- دو برابر کردن  بر روی دو کارت اولیه مقدور است
- اسپلیت رایگان روی همه جفت ها به جز 10 ، J ، Q ، K
- دبل داون رایگان بر جمع دست دوتایی کارتهای 9 ، 10 و 11 مقدور است.
- اسپلیت کارت های اولیه با ارزش برابر.
- شارلی شش کارت: اگر شش کارت با ارزش 21 یا کمتر داشته باشید ، برنده می شوید.
- بعد از "اسپلیت" ، دوبرابر کردن مقدور نیست
- در هر دست از بازی، فقط یک "اسپلیت"  مقدور است
- برای هر آس یک کارت پخش می شود
- بیمه کردن شرط زمانی مقدور است که دیلر آس داشته باشد
- دست بلک جک 2 به 3 پرداخت می شود و در مقابل 21 برنده است
- دست بیمه شده 2 به 1 پرداخت می شود
- در صورت برابر شدن دست برگشت (پوش) می شود

+ قوانین بازی

- بازی توسط دیلر میزبانی می شود و 7 بازیکن می توانند در بازی شرکت کنند.
- بازی با 8 دست ورق استاندارد 52 تایی بازی می شود. ارزش کارت ها در بازی بلک جک به اینصورت است:
- بجز کارت های صورت و آس باقی کارت ها به اندازه رقم نوشته شده بر روی آنها ارزش دارند.
- کارت های صورت هر کدام 10 ارزش دارند.
- ارزش کارت های آس 1 یا 11 هست، شما بسته به شرایط خود می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید
- توجه داشته باشید که در دست "سافت هند" ارزش آس 11 خواهد بود
- بعد از اینکه زمان شرط بندی به پایان رسید، دیلر به هر بازیکن یک کارت به صورت مخفی می دهد.
- بازی از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می شود و در جهت عقربه های ساعت ادامه می یابد و در نهایت با خود دیلر به پایان می رسد.
- بعد از این، دیلر کارت دوم را به بازیکنان می دهد و به همان سمت ادامه پیدا می کند ولی کارت خود دیلر رو به پایین قرار می گیرد. ارزش هر کارت، کنار آن نمایش داده می شود.

پس از اتمام زمان شرط بندی، دیلر با یک کارت روبرو می شود تا همه بازیکنان را تمام کند و به دیلر منتهی شود. سپس دیلر با کارتهای دوم روبرو می شود و همه بازیکنان را با آن روبرو می کند اما کارت دوم

این دیلر با رو به پایین روبرو می شود. مقدار دست اولیه شما در کنار کارتهای شما نمایش داده می شود.

وقتی که دیلر با امتیاز 22 "باست" می شود شرط شما برگشت می شود.

بلک جک
اگر ارزش دو کارت اولیه شما دقیقا 21 باشد، شما بلک جک دارید.
بلک جک فقط با استفاده از دو کارت اولیه امکان پذیر است. یک دست 21 که ناشی از یک جفت اسپلیت شده است ، "بلک جک"  محسوب نمی شود. بنابراین ، "بلک جک"  هر دست 21 را که ناشی از یک جفت اسپلیت شده است ، می برد.

بیمه کردن
اگر کارت اول دیلر که نمایان است آس باشد، شما این انتخاب را دارید که برای جلو گیری از ضرر ناشی از بلک جک احتمالی دیلر، خود را بیمه کنید.
مبلغ بیمه شده به اندازه یک دوم مبلغ شرط شماست و مبلغ بیمه شده از مبلغ اصلی شرط شما مجزا می باشد. بعد از این،  دیلر کارت های خود را نگاه می کند و در صورتی که بلک جک باشد، و شما نباشید، میبازید و دیلر برنده می شود.

اگر هردوی شما بلک جک باشید بازی با "پوش" به پایان می رسد، و مبلغ شرط شما برگشت می خورد. دقت داشته باشید که اگر کارت اول دیلر ارزش 10 داشته باشد شما امکان بیمه کردن را ندارید.

دابل داون، هیت یا استند
اگر دیلر هنگام چک کردن کارت اولیه خود "بلک جک"  نداشته باشد ، بازیکنان این فرصت را دارند که به نوبه خود ارزش های دست خود را بهبود ببخشند، با این پیشنهاد دیلر می تواند کارت های بیشتری به بازیکنان بدهد.

اگر ارزش دو کارت اولیه شما 21 نباشد می توانید دابل داون کنید. در این صورت شما با دوبرابر کردن شرط خود، یک کارت از دیلر می گیرید.

اگر مجموع دست شما 9 ، 10 یا 11 باشد ، یک "دبل رایگان" دریافت می کنید. اگر تصمیم به استفاده از "دبل رایگان" گرفتید ، "شرط رایگان" به شرط اصلی شما اضافه می شود. اگر در دور بازی برنده

شوید، ارزش "شرط رایگان" با شرط اصلی شما مطابقت خواهد داشت. بر این اساس فقط شرط اصلی شما بازگردانده می شود. اگر بازی را ببازید، تنها شرط اصلی خود را از دست می دهید. اگر بازی به مساوی ختم شود ، فقط شرط اصلی شما برمی گردد.
بعد از این، می توانید با "هیت" کردن، مبلغ شرط خود را بیشتر کنید. شما تا قبل از "استند"، می توانید بیشتر از یک بار "هیت" کنید تا کارت های بیشتری دریافت کنید.

لطفا توجه داشته باشید که پس از دریافت دست برابر 21 ، گزینه تصمیم گیری به شما پیشنهاد نمی شود، زیرا این بهترین دست ممکن است.


اسپلیت
اگر دست اولیه شما یک جفت کارت با ارزش برابر است ، می توانید تصمیم بگیرید که این جفت را برای ساختن دو دست جدا از هم جدا کنید که هر کدام یک شرط جداگانه خواهند بود.

Free Split به شما امکان می دهد  جفت های خود را به دو دست جداگانه تقسیم کنید (به جز جفت 10، سرباز، بی بی و شاه). شرط اصلی شما برای دست اول (در سمت راست جدول) و "شرط رایگان" قرار داده شده برای دست دوم شما (در سمت چپ جدول) قرار خواهد گرفت. اگر در دور بازی برنده شوید ، ارزش "شرط رایگان" با شرط اصلی شما مطابقت دارد و به همین ترتیب به شما پرداخت می شود. هیچ شرط دیگری برای دست دوم برگردانده نمی شود. اگر با "شرط رایگان" دست خود را ببازید، شرط بندی خود را از دست نمی دهید. در صورت خاتمه بازی با تساوی، هیچ شرطی  برنمی گردد.

اگر تصمیم دارید دست خود با 10، سرباز، بی بی و یا شاه تقسیم کنید ، شرط دست دوم شما برابر با شرط اصلی شما خواهد بود .

نتیجه
اگر جمع ارزش کارت های شما بیشتر از 21 شود، شما شرط را می بازید یا اصطلاحا دست شما "باست" می شود.

نتیجه – خروجی

- اگر جمع ارزش کارت های شما بیشتر از 21 شود، شما شرط را می بازید یا اصطلاحا دست شما "باست" می شود.
- وقتی که همه بازیکن ها کارت خود را دریافت کردند، دیلر کارت پایین خود را نمایش می دهد. دیلر باید روی شماره 16 یا کمتر “هیت” کند و روی شماره 17 “استند”.
(به یاد داشته باشید که یک "سافت هند"  یک آس به ارزش 11 دارد).
- اگر ارزش نهایی دست شما به 21 نزدیک تر از دست دیلر باشد، یا اگر ارزش کارت های دیلر از 21 بیشتر شود، شما برنده می شوید.
- اگر ارزش دست شما با دیلر یکی باشد، دست بازی تمام می شود و مبلغ شرط شما به شما بر می گردد.
- بلک جک فقط زمانی حاصل می شود که ارزش دو کارت اولیه شما 21 باشد. اگر شما دست خود را "اسپلیت" کرده باشید،
- یک دست 21، بلک جک محسوب نخواهد شد. برای همین ارزش یک بلک جک، بالا تر از یک دست 21 حاصل از "اسپلیت" است.


دیلر با 22 "باست" شود:
اگر دست دیلر از کارتهایی با ارزش کلی 22 تشکیل شده باشد ، در این صورت شرط شما بازگردانده می شود ، و دور بازی با "پوش"  تمام می شود ، مگر اینکه بازیکن "باست" شود. در این حالت بازی مساوی نیست و بازیکن بازنده می شود.

اگر بازیکن "بلک جک"  داشته باشد ، بازی بدون امکان "باست" برای دیلر در 22 به پایان می رسد .


قانون شش کارت چارلی
قانون شش کارت چارلی به شما امکان می دهد در صورتی که دست شما از شش کارت با ارزش کل کارت 21 یا کمتر باشد ، به طور خودکار برنده شوید، حتی اگر دیلر "بلک جک"  داشته باشد. در صورت

دست اسپلیت ، هر دست به صورت جداگانه ارزیابی می شود. اگر دیلر بعد از ارائه بیمه  "بلک جک"  داشته باشد، شش کارت چارلی (صرف نظر از نتیجه) در دسترس نیست.

شرط های جانبی

این بازی "بلک جک"  همچنین شامل شرط های جانبی اختیاری است - Any Pair، 21 + 3، Hot 3 و Bust It.

شما  می توانید شرط های جانبی را در ترکیب با شرط اصلی "بلک جک"  خود قرار دهید.

شما شانس برنده شدن در هر شرط جانبی را دارید صرف نظر از اینکه "بلک جک"  خود را از دست بدهید.

 
هر جفت Any Pair
شرط جانبی هر جفت  به شما امکان می دهد تا روی ترکیب دو کارت اول دست خود شرط بندی کنید.
ترکیب برنده در این حالت هر دو کارت با یک مقدار است: به عنوان مثال دو بی بی، دو آس ، دو 10 و غیره.

 برای شرط جانبی هر جفت دو نوع ترکیب وجود دارد که هرکدام دارای پرداختی متفاوت هستند:

جفت ، به عنوان مثال 10 پیک و 10 قلب.
جفت کامل، به عنوان مثال دو آس پیک


21+3

اگر جمع ارزش دو کارت اولیه شما و کارت بالای دیلر همانند بازی پوکر، از ترکیب های زیر باشند، شما برنده می شوید:
 
. سه تایی یک خال  - سه کارت مشابه و یکرنگ، مثل سه بی بی قلب
. استرایت فلاش - کارت های متوالی از یک خال مثل ده، سرباز و بی بی خشت
. سه تایی – کارت هایی با یک ارزش، اما از خال متفاوت، مثل سه بابا از سه خال متفاوت.
. استریت - اعداد متوالی اما از خال های متفاوت، مثل  2 از خاج (گیشنیز)، 3 از پیک و 4 از قلب.
.  فلاش - کارت های نا متوالی از یک خال، مثل 2،6 و 10 از پیک.

 
Hot 3

شرط Hot 3 به شما امکان می دهد شرط بندی روی ترکیب سه کارت ، متشکل از دو کارت اول خود و کارت بالای دیلر داشته باشید . چندین شرط بندی برای شرط Hot 3 وجود دارد که هر یک پرداخت متفاوت دارند:

مجموع 19 ، به عنوان مثال: 8 دل ، 2 خشت و 9 پیک.

مجموع 20 ، به عنوان مثال: 8 دل، 2 خشت و 10 پیک.

مجموع 21 ، مناسب ، به عنوان مثال: 9 خشت ، 2 خشت و 10 خشت.

در کل 21 ، بدون مراجعه ، به عنوان مثال: 9 دل ، 2 خشت و 10 عدد پیک.
7-7-7 ، به عنوان مثال: 7 دل، 7 گشنیز و 7 خشت.


Bust It
شرط جانبی Bust It به شما امکان می دهد پیش بینی کنید که ارزش کل کارت های دیلر از 21 فراتر رود ، یعنی او "باست" می شود.

اگر بازیکن "بلک جک"  داشته باشد، شرط جانبی Bust It برگشت می شود.

چندین ترکیب برای شرط جانبی Bust It وجود دارد که هرکدام با پرداختی متفاوت هستند:

باست با 3 کارت.
باست با 4 کارت.
باست با 5 کارت.
باست با6 کارت.
باست با 7 کارت.
باست با 8 یا بیشتر کارت.

 

خروجی  - بازپرداخت
. دست بلک جک 3 به 2 پرداخت می شود.
. شرط برنده 1 به 1 پرداخت می شود.
. در صورتی که شرط خود را بیمه کرده باشید و دیلر بلک جک داشته باشد 2 به 1 پرداخت می شود.

پرداخت شما بستگی به نوع شرط بندی دارد.


حساب کاربری من
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!!

آیا حساب کاربری ندارید؟